Samurai Martial Arts

Vecht en verdedigingssporten

Huisregels:

"In de Dojo is iedereen gelijk" . Dat is ons motto. Om dat te bewerkstelligen zullen we bepaalde normen en waarden, en dus ook regels moeten respecteren.

  • Men dient zich te gedragen volgens de normale maatschappelijke fatsoensnormen.
  • Men dient ten allen tijde de instructies en verzoeken van de medewerkers van Samurai te respecteren.
  • Pesten, kleineren, scheldwoorden, vloeken, uitlachen (niet te verwarren met toelachen) of soortgelijk wordt niet geaccepteerd.
  • Faciliteiten en/of beschikbare gestelde materialen dienen met zorg te worden gebruikt en behandeld daar waar het voor bedoeld is. 
  • Betalingen dienen tijdig te zijn voldaan om de lessen te blijven volgen
  • “Kijkers” dienen niet de Dojo te betreden tijdens de training. Tenzij toestemming per betreding. 
  • "Boter bij de vis", Consumpties en/of materialen dienen bij levering te worden voldaan.
  • De aangeleerde technieken dienen alleen "op straat" bij noodzaak  te worden toegepast 


Het niet respecteren van deze huisregels kunnen afhankelijk van de ernst ervan resulteren in het beeindigen van het lidmaatschap.

E-mail